מי מפחד מריכרד ואגנר

תמונת אווירה

ואגנר והיהודים

בישראל יצירתו של ריכרד ואגנר (1883-1813) מוחרמת. אך ההיסטוריה של אמנות האופרה איננה שלמה ללא יצירתו, אשר השפיעה לא רק על היצירה האופראית החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19, אלא על התפתחות המוזיקה הדרמתית בכלל, וכחלק מזה, על ההלחנה לקולנוע החל מראשיתו ועד היום.

 

ברפרטואר ההרצאות:

 

ואגנר והיהודים

טריסטן ואיזולדה

אמני הזמר מנירנברג

זהב הריין

הואלקירות